Polityka prywatności cateringu dietetycznego GET NEW SHAPE

I
Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie GET NEW SHAPE!

W naszym cateringu dietetycznym chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

II
 Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny GET NEW SHAPE Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w przepisach prawa. 

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, abyś  cieszył się radością korzystania z cateringu dietetycznego,
 • wyjaśnienie Twoich praw i w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. 

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie i dobrowolnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.

III 
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do otrzymania kopii danych
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom 

IV
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:

Kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny — kiedy składasz zamówienie na catering dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego,

Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.


Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

 • Imię i nazwisko - Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
 • Adres e-mail - Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
 • Numer telefonu - Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą  produktu
 • Adres dostawy - Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego

VI 
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Twoje dane możemy udostępniać organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urzędom państwowym takim jak Urząd Skarbowy.

VII
 Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do chwili ustania celu przetwarzania  danych osobowych, jakim jest realizacja umowy na dostarczanie cateringu dietetycznego. Po upływie tego okresu będziemy przetwarzali Twoje dane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości oraz przez maksymalny okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Nam.

VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne mechanizmy zabezpieczania danych, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie sprzętu IT na których przetwarzane są dane osobowe. 

IX 
Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

X
 Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych h za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres:

GET NEW SHAPE, UL. Górczewska 53, 01-401 Warszawa

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej GET NEW SHAPE s.c. z siedzibą w Warszawie Krakowie: ………………, ………………., .

Dziękujemy!
Zespół cateringu GET NEW SHAPE

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Get New Shape Promocja Wakacyjna